Nhan Nguyen

post image

Understanding interfaces in Golang

Interfaces are very familiar in the OOP world, which help us write decoupled, maintainable, and scalable code. Go also have interfaces that have some different characteristics than other languages. Understanding interfaces is essential for writing better Go programs
See more →
post image

Understanding slices in Golang

Oct 25, 2022golangprogramming
Slice is one of the most used data structures in Golang. Understanding how slices work will make you a better Go programmer and prevent undesirable mistakes because slices in Go have some unusual properties compared to arrays in other languages.
See more →
post image

Ngx-scully-blog V5 is out!

May 28, 2022angular
Blogging on Notion, generating a static site with Angular, Scully, and hosting on Firebase.
See more →
post image

Golang Mutex

Oct 7, 2021golang
Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mutex. Chúng ta cũng sẽ học cách dùng mutex và channel để giải quyết vấn đề race condition.
See more →
post image

Golang Select

Oct 5, 2021golang
Câu lệnh select sẽ block cho đến khi hành động gửi/nhận dữ liệu từ channel sẵn sàng. Nếu nhiều hành động gửi/nhận sẵn sàng cùng lúc thì select sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một trong số chúng.
See more →
post image

Golang buffered channel và worker pool

Oct 3, 2021golang
Chúng ta có thể tạo ra channel với buffer. Việc gửi tới một buffer channel chỉ bị block khi buffer của channel đó bị đầy. Tương tự, việc nhận dữ liệu từ một buffer channel chỉ bị block khi buffer của channel đó bị rỗng.
See more →
post image

Golang Channel

Oct 1, 2021golang
Trong bài viết này chúng ta sẽ thảo luận về channel và cách mà các goroutine giao tiếp với nhau.
See more →
post image

Các tip bảo bệ sức khỏe dành cho lập trình viên (và dân văn phòng)

Đặc thù của nghề lập trình là phải làm việc nhiều với màn hình máy tính, ngồi liên tục và ít vận động. Nếu không có những thói quen tốt để bảo vệ sức khỏe thì về lâu dài sẽ dễ mắc các bệnh về mắt, cơ xương khớp, tiêu hóa, béo phì,... Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm của bản thân để bảo vệ sức khỏe dành cho lập trình viên*, hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người.
See more →
post image

Hướng dẫn gõ phím bằng mười ngón

Sep 27, 2020typing
Hướng dẫn gõ phím bằng mười ngón chỉ với 15 phút mỗi ngày.
See more →
post image

Custom error handler trong Angular

Aug 21, 2020angular
Trong bài này mình sẽ chia sẻ cách tạo một custom error handler trong Angular.
See more →
post image

Load config từ file json trong Angular

Aug 19, 2020angular
Trong bài này mình sẽ chia sẻ cách load config động từ file json trong Angular.
See more →
post image

Giảm dung lượng hình ảnh trước khi upload trong ứng dụng Angular

Aug 18, 2020angular
Trong bài này mình sẽ chia sẻ cách giảm dung lượng hình ảnh trước khi upload trong ứng dụng Angular.
See more →
post image

Tôi đã tự học lập trình và tìm được việc làm như thế nào

Khi đang là sinh viên năm 3, mình đã có một quyết định làm thay đổi cuộc đời của mình hoàn toàn, đó là nghỉ học để theo đuổi đam mê lập trình. Sau gần một năm tự học, mình đã gặt hái được những thành quả đầu tiên. Đến hiện tại thì mình đã là Software engineer tại một trong những kỳ lân công nghệ hàng đầu của Việt Nam.
See more →
post image

Hello World

Jan 1, 1970hello-world
console.log(’Hello World’)
See more →